Beszámoló: ami volt és ami lesz

Közösségi adománygyűjtésünk kezdete óta (2021 február eleje) összegyűlt jelentős összeg (92536 euró) sorsáról, ebben az időszakban elvégzett munkákról és kiadásokról fogunk beszámolni. Illő és időszerű egyéni vagy céges partnereink, támogatóink felé a pénzügyi és tevékenységi tájékoztató. De nem csak a múltról, hanem a jövőbeni terveinkről is szó lesz. Hiszen a célingatlan átalakításának tervezése folyik, illetve egy modern iskolaépület és sportcsarnok koncepciós tervezése is folyamatban van.

A pandémia évei, a szomszédunkban zajló háború ürügyén mesterségesen létrehozott energia árrobbanás jelentősen lassította és lassítja projektjeink megvalósulását. Ennek ellenére, hálásak vagyunk mindenek előtt a Fennvalónak, a támogatóinknak (mindenek előtt a jelenlegi magyar kormánynak, az Erdélyi Református Egyháznak), hogy eddig eljuthattunk. A Bartimeus Központ alapító okiratának átvétele után (2021 november) belaktuk az ingatlanokat. Irodánkat is ide helyeztük át. Építész szakemberekkel, statikusokkal felmérettük a már meglévő épületeket, kiderült, hogy több épületet bontani kell, mert nem képes betölteni azokat a funkciókat, melyekre szántuk őket. A főépület (az előző tulajdonos által szállodaként működtetett épület) lesz az iskola bentlakása, a speciális iskola pedig (mely felvette Katona Lajos tanár úr nevét) újonnan fog épülni. Miért? Egyrészt azért, mert a meglévő épületek nem alkalmasak iskolának, illetve olyan nagyösszegű átalakításokat kellene végrehajtani rajtuk olyan sok kompromisszummal, hogy úgy döntöttünk: hosszú távon olcsóbb és jobb egy új épület kompromisszummentes felépítése. Ezzel egy időben, – hogy a vakiskola elindításának idejét jóval előrébb hozhassuk -, “feldaraboltuk” a projektet, előbb a bentlakás épületét kell felkészíteni a gyerekek fogadására, majd idővel az új iskola is megépül. Erre az elhatározásra a támogatóinkkal folytatott formális és informális tárgyalások sorozata után jutottunk, és azért volt szükség rá, mert míg a már meglévő bentlakás épületének az átalakítása “csak” (becsült értéke szerint) 750 000 eurós beruházás, addig az új iskolaépület a hozzá tartozó sportcsarnokkal együtt közel 3 millió euróba kerül. Ugyanakkor nem áll rendelkezésünkre több idő, a látássérült gyerekeket “veszítünk” el, egyre többen kénytelenek olyan tanügyi szolgáltatásokat igénybe venni, ami nem megfelelő számukra. Mivel a Katona Lajos vakiskola a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium egyik al-intézménye lesz, a szükséges oktatási tereket a Református Kollégium fogja biztosítani – legalább is a kezdetekkor.

A főépület jelenlegi állapotában A főépület jelenlegi állapotában. Ez lesz a bentlakás.

Jelenleg a főépület átépítésének a tervezése, illetve a tervek engedélyeztetése folyik. Ez a folyamat idén lezárul (optimista előrejelzés szerint), jövő év elején elkezdődhet az épület rehabilitációja. 2024 őszén indulhat a tanítás.

A bentlakás metszete A bentlakás nyugati és keleti homlokzata

Mielőtt azonban a tervekről beszélnénk, beszámolunk a közösségi adománygyűjtés eredményességéről. Ahogy a weboldalunkon is látható (www.erdelyivakiskola.org), igyekeztünk transzparenssé tenni a befolyt támogatási összegeket. A jelenlegi beszámoló is ezt szolgálja. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy alapítványunk működési költségeit a BGA Zrt. illetve a Communitas Alapítvány biztosítja, a vakiskola támogatására befolyó összegeket egyetlen alkalommal sem használtuk fel működési költségként. És komoly munkát fordítunk arra, hogy ez így is maradjon.

A főépület látványterve A főépület látványterve

A weboldalunkon látható adományszámláló 92536 eurót mutat (458 608 ron), ez valós összeg. Ebben leginkább magánszemélyek adományai, de több cég, illetve nagyon sok anonim adakozó is van közöttük. Amikor elindítottuk a közösségi adománygyűjtést, szakemberek szerint átlagosan 5 ron/támogatás összegre számíthattunk. Ehhez képest eleddig 344 támogatás érkezett be, tehát az átlagos támogatási összeg nem 5, hanem 1333 ron. Hála Istennek és támogatóinknak!

Számszerűsítettük a közösségi adománygyűjtő kampányunk óta felmerülő költségeket.

Többször hírt adtunk arról hogy, a Bartimeus Központban hosszú ideje havi rendszerességgel egy hétig látássérült gyerekek oktatása folyik tiflópedagógus felügyeletével. Hálásak vagyunk érte. Braille írógépeket, Braille kijelzőket, laptopokat és egyéb speciális didaktikai eszközöket kellett vásárolnunk az itt tanulóknak. Ezek összértéke 59453 ron. A gyerekeknek és fiataloknak szervezett táborok szervezési és részvételi költsége 40828 ron volt ebben az időszakban. Weboldalunk építése, fejlesztése, a licitoldal fejlesztése 29257 ron volt, reklámanyag és marketing költségek, tiszteletdíjak: 66230 ron. A főépületben végrehajtott javítások, (például vízvezeték csere) modernizálások és racionalizálások összege: 78964 ron. Szakmai utak, tárgyalások költségei: 35206 ron. Az épületek átalakításának terveztetése, előzetes építési – bontási engedélyek összege eddig 126445 ron volt. Ezek a költségek tehát 2021 februárjától keletkeztek, jelentős összegről van szó, de igyekeztünk a lehető leghasznosabban felhasználni, racionalizálni és súlyozni a kiadásokat. Például a (sajnálatosan nagyon drága) speciális eszközöket sokszor a gyártótól vásároltuk meg (például az USA-ból), vámmentességet és adómentességet kértünk és kaptunk. Sok esetben igénybe vettük és vesszük a magyarországi Magyar Vakok És Gyengénlátók Országos Szövetségének a segítségét, mert a magyar kormány nagy mértékben kompenzálja a speciális eszközök árait. A kivitelezők tekintetében körültekintően jártunk el, racionalizálva a kiadásokat. Igyekeztünk csak a halaszthatatlan kiadásokat finanszírozni, a kiadások egésze egyben befektetés is, és minden esetben a vakiskola jövőjét szolgálja.

A szakmérnökök, tervezők és az engedélyező hatóság ígérete szerint idén befejeződhet a bentlakás épületének tervezési-engedélyeztetési folyamata. Mi hiszünk ebben, tehát a mi dolgunk a beruházás összegének előteremtése.

A maximum 60 személynek bentlakást biztosító, kiszolgáló helyiségeknek helyet adó épület működtetéséhez szükséges fejlesztések:

  • energetikai korszerűsítés, mely gazdaságosan működtethető és már rövid távon megtérülő zöld energia (napelemek, hőszivattyúk, az elektromos hálózat cseréje, az épület külső szigetelése, a fütőtestek cseréje, a nyílászárók cseréje) felhasználásával. A zöld energiás beruházás támogatását egy székelyudvarhelyi vállalkozás megajánlotta, köszönet érte! 
  • biztonsági átalakítások, beruházások: a lépcsőház biztonságossá tétele, akadálymentesítése, lift beépítése, tűzvédelmi előírásoknak megfelelő átalakítások, az épülethez tartozó teraszok biztonságossá tétele és szükség szerinti beépítése, kerítés megépítése.
  • a főépület és udvar akadálymentesítése: vezetősávok, hangjelzések, nagy méretű síkírásos és pontírásos feliratozások.
  • kültéri közösségi és játszóterek kialakítása az udvaron, parkosítás, zöldövezetek kialakítása. Az eddig említett munkálatok 700.000 eurót meghaladó összegbe kerülnek.

Ahogy már említettük, egy új építésű iskolaépület fogja kiszolgálni a vak és gyengénlátó gyerekek oktatását-nevelését. És egy többfunkciós sportcsarnokot is a gyerekek rendelkezésére fogunk bocsátani, hiszen a látássérült gyerekeknek még inkább szükségük van a testmozgásra és edzésre, mint látó társaiknak. Az iskola egy kétemeletes épület lesz, 1710 m2 nettó beépített területtel, két lépcsőházzal (tűzvédelmi szempontból kötelező), akadálymentes lifttel, 8 darab flexibilisen alakítható osztályteremmel, szintenkénti vizesblokkokkal, közlekedőkkel/zsibongókkal, adminisztrációs, gépészeti, üzemeltetési terekkel, egy 70 fős rendezvényteremmel, orvosi szobával, tanári szobával és irodákkal (a 8 osztályterem elégséges lesz, terveink szerint csak az alsó osztályok fognak teljes egészében szegregáltan tanulni).

Az újépítésű vakiskola tervrajza Az új iskola alaprajza

A tornaterem nettó területe 284 m2, kiszolgáló egységei a közlekedő folyosó, az akadálymentesített diáköltözők, a tanári öltöző, orvosi szoba, raktárhelyiségek, ahol a sportszertár lesz, együttesen 497 m2 területtel. A tornaterem kialakítása és felszerelése látássérült gyerekek kiszolgálására, a speciális fejlesztő – terápiás mozgásterek kialakítása, a sportpályák kialakítása (csörgőlabda pálya, vakfoci pálya), a speciális sportpadló mind költségnövelő tételek. Az említett két épület – az iskola és a tornaterem – tervezési, kivitelezési és engedélyeztetési költsége a tervezők és kivitelezők előzetes becslése szerint 3.000.000 euróba kerül.

Alaprajzok Alaprajzok

Egyéb, ingatlan fejlesztéssel nem kapcsolatos tervezett kiadások:

  • segédeszközök beszerzése: Braille kijelzők és írógépek, Braille nyomtató, elektronikus nagyító készülékek, taktilis ábra kijelzők és készítők, multifunkcionális nyomtatók, laptopok, tabletek: 150.000 euró.
  • bentlakás bútorzat, berendezés: 40 db egyszemélyes ágy, ágyneműk, 60 dönthető íróasztal és szék, tantermi bútorzat, didaktikai eszközök: 60.000 euró.
  • ipari mosó és szárító gép, akadálymentes háztartási mosógépek, egy nagy kapacitású gáztűzhely: 16.000 euró.
  • 2 db kisbusz, mely áruszállításra és személyszállításra is alkalmas és szükség szerint iskolabuszként is funkcionál: 80.000 euró.
  • működési költségek, személyi jellegű kifizetések, adók és illetékek 1 évre: 120.000 euró.

A teljes beruházás – a bentlakás épülete, a újépítésű iskola és sportcsarnok – tehát az épületrehabilitáció, a biztonsági átalakítások, az akadálymentesítés, az oktatást biztosító új épületek és a működést biztosító költségterhek becsült végösszege megközelíti a 4 000 000 eurót.  Az esetek többségében ezek a beruházások, a didaktikai eszközök, a bútorzat, az akadálymentesítés illetve a biztonsági átalakítások törvények által előírt kötelezettségek, amelyek nagyrészt előfeltételei a hatósági működési engedélyeknek. Tehát feltétlenül szükségesek a magyar tannyelvű, bentlakásos speciális iskola elindításához.

Az iskola látványterve.  Az iskola látványterve

Tudjuk és hisszük, hogy egy ilyen országos jelentőségű oktatási és kulturális központ létrehozását képes az erdélyi, partiumi, bánsági, barcasági, moldvai magyarság létrehozni. Hálásan köszönjük az eddigi önzetlen támogatást, és kérjük, hogy a továbbiakban is támogassák a magyar látássérült gyerekeket.

Isten fizesse!