A Bartimeus Központ

2021 november 18-án hivatalosan is megalakult Székelyudvarhelyen a romániai magyar anyanyelvű látássérülteket kiszolgáló intézmény, a Bartimeus Központ. Az intézmény deklarált tevékenységei és szolgáltatásai közé tartozik a speciális, bentlakásos magyar tannyelvű iskola és az elemi rehabilitációs központ. Az intézmény falai között helyet kap többek között segédeszközbolt, eszköz kölcsönző, Braille könyvtár, hangoskönyvtár,  Braille nyomda, információs központ illetve minden olyan eszközt és egyéb szolgáltatást rendelkezésre kívánunk bocsátani, mely segítségére lehet a Romániában élő magyar ajkú vakoknak, alig- és gyengénlátóknak. A Központon keresztül elérhetővé válnak az MVGYOSZ (Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége) online szolgáltatásai is. Ugyanakkor lakhatást és szálláshelyet biztosítunk a vendégtanároknak, utazótanároknak, gyógypedagógusoknak, és  minden olyan szakembernek, akik aktívan részt vesznek a Bartimeus Központ elindításában, működtetésében, a szolgáltatások magas szinten tartásában.

 

Alapító Okirat Bartimeus Közponz 

 

A Bartimeus Központ közel egy hektáron lévő épületegyüttes az Ikos-Conf készruhagyár közvetlen szomszédságában. Az ingatlant az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) vásárolta meg Magyarország Kormányának támogatásából. A célingatlanok az EREK tulajdonában maradnak, melyeket hosszútávú használatra az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesületnek adtak át. A főépületben a bentlakás és pár tanterem lesz kialakítva, ahol az elemi osztályos gyerekek fognak tanulni, a többi épület is megkapja idővel a funkcióját. A bentlakás épületét fel kell készíteni a speciális igényű gyerekek fogadására, biztonsági átalakításokra, energetikai leválásra és korszerűsítésre, akadálymentesítésre, kerítés építésére, az udvar gyepesítésére, és még sok egyéb munkálatra van feltétlenül szükség. Ennek becsült értéke több százezer euróra rúg, mely összeget a lehető leghamarabb elő kell teremtenünk.

 

A központi épület 

 

A Központ átadásán jelen volt Kató Béla az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Ballai Zoltán, az Erdélyi Református Egyházkerület Gazdasági Ügyosztályának előadó-tanácsosa, Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere, az RMDSZ képviseletében Biró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke, Percze László konzul, a csíkszeredai Magyarország Főkonzulátusának képviseletében, illetve Tőkés Zsolt, az EREK főgondnoka, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium igazgatója, és természetesen, az EMLE részéről kollégáink: Butu Arnold Csaba elnök, Máté Zsuzsa és Máté Zsolt alelnökök. Az eseményen számos helyi és megyei sajtóorgánum munkatársa is részt vett.

 

  Kató Béla püspökGálfi Árpád polgármester

Biró Barna Botond megyei alelnök  Percze László konzul

 

A Bartimeus Központ Alapító Okiratának ünnepélyes átadása után, Kató Béla püspök úr visszaemlékezett arra, amikor az EMLE megkereste a kérésével, hogy iskolát szeretne létrehozni a látássérült gyerekeknek. Ugyan nem az EREK fogja működtetni az erdélyi látássérültek központját, de lehetőségeik szerint segíteni kívánják a szakmai munkát. Gálfi Árpád polgármester úr a város támogatásáról biztosította az Erdélyi Magyar Látássérültek Egyesületét, amit a polgármesteri hivatal megtehet, megteszi az ügy érdekében- ígérte. Butu Arnold Csaba, az EMLE elnöke megköszönte az eddigi támogatásokat az RMDSZ-Communitas Alapítványnak, Magyarország  Kormányának, Kató Béla püspök úrnak, az eddigi támogatóknak, hiszen nélkülük nem juthattunk volna el eddig. Biró Barna Botond megyei alelnök úr kiemelte, hogy ilyenkor kap értelmet az a jelmondat, hogy “minden magyar számít”. További támogatásáról biztosított az RMDSZ részéről, erőt és kitartást kívánt a további munkánkhoz. Percze László konzul úr is köszöntötte az esemény résztvevőit, és kijelentette, ahogy eddig, úgy a jövőben is számíthatunk az anyaország segítségére. Tőkés Zsolt igazgató úr felajánlotta a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, mint anyaintézmény, patronálását és segítségét a vakiskola jogi alapjainak és státuszának megteremtéséhez. Az EREK a Magyarországi Református Egyház Vakmissziója révén Braille-írásos Bibliát ajándékozott a megalakult intézménynek, további Braille Bibliák vannak nyomtatás alatt, amelyek ugyancsak a Bartimeus Központ könyvtárát fogják gazdagítani.

Az esemény végén a sajtó munkatársai bejárhatták a használatba kapott területet.

Köszönjük a Varga Mézesnek és a Vekker Kávézónak, hogy magas minőségű termékeikkel emelték az esemény színvonalát. Köszönet érte!

Hálás szívvel köszönjük a Bethlen Gábor Alapnak és a Communitas Alapítványnak, hogy támogatta és támogatja a működésünket, köszönjük az Erdélyi Református Egyházkerületnek, hogy jó szívvel és hathatósan segítették törekvéseinket, köszönjük Magyarország Kormányának a támogatását, ami nélkül az egész projekt még csak álom lenne. És köszönjük minden egyes támogatónknak, a legkisebb támogatótól a legnagyobbakig: nélkülük nem valósulhatna meg ez a jelentős, nemes és nemzeti ügy. Adományokat és támogatásokat továbbra is fogadunk, hiszen ezek nélkül nem tudjuk megnyitni az erdélyi látássérültek magyar tannyelvű oktatási intézményét.

Köszönet érte, Isten fizesse!