Adatvédelmi irányelvek

1. LICITSZABÁLYZAT

A szabályzat célja, hogy az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület (továbbiakban EMLE) átfogó, átlátható és szabályszerű módon határozza meg az erdelyivakiskola.org weboldalon működő licit szabályait, mindezzel segítve a résztvevőket az webfelület zökkenőmentes használatában, valamint a licit tisztességes és jóhiszemű lebonyolítását. Ennek érdekében az EMLE, mint az erdelyivakiskola.org weboldal tulajdonosa, online elérhetővé teszi a licitszabályzatot.

Jelen szabályzat hatálya a licittevékenységre terjed ki, valamint azokra a személyekre, akik részt kívánnak venni a licitben és ennek érdekében regisztrálnak és érvényes ajánlatot tesznek egy tetszőleges licittárgyra az erdelyivakiskola.org weboldal licitfelületén.

A licitáló tudomásul veszi, hogy regisztráció előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a licitszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

2. A LICIT SZERVEZŐJE

A licit szervezője és lebonyolítója az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület, mely a licitből befolyt anyagi és egyéb javakat kizárólag az erdélyi magyar vakok Oktatási Központjának fenntartására, fejlesztésére és működtetésére használja fel. A licit az erdelyivakiskola.org weboldal licitfelületén történik.

3. A LICIT RÖVID BEMUTATÁSA

Az EMLE által működtetett erdelyivakiskola.org weboldalon zajló licit jótékonysági licit, amelyen a 4. pontban leírt feltételek mellett és azok figyelembe vételével bárki részt vehet. Részt vehet bármely természetes és jogi személy, aki a szóban forgó webfelületen regisztrál és a licitálásra bocsátott tárgyak legalább egyikére, vagy mindegyikére érvényes licitet tesz. A licitre felajánlott tárgyak annak tulajdonába kerülnek a licit végén, aki arra a legmagasabb érvényes licitet adja. Ugyanakkor, az EMLE fenntartja a jogot, hogy a licitösszegtől függetlenül meghatározza bármely licit nyertesét.

A licit folyamata:

A licitet az erdelyivakiskola.org weboldalon lehet megtenni az oldalon történő regisztráció és bejelentkezés után.

Minden licittárgynak van egy meghatározott kikiáltási ára, egy meghatározott licit lépcső, amivel a licit értéke növekszik, és van egy azonnali vételi ára. Van egy rendelkezésre álló időlimit, aminek lejárta után az adott tárgyra már nem lehet ajánlatot tenni, a licit lezárul, és annak tulajdonába kerül a licittárgy, aki a a licit során a legnagyobb ajánlatot tette meg.

4. A LICITBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A licitben akkor van lehetőség önkéntesen részt venni, ha a részvételre jelentkező megfelel az alábbi részvételi feltételeknek:

a) regisztrál és érvényes licitajánlatot tesz egy tetszőleges licit tárgyra,

b) elfogadja a jelen licitszabályzatot, valamint

c) a licitkor megadja a licitben való részvételhez feltétlenül szükséges adatait.

A licitben azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a fenti a)-c) pontok teljesítésén túlmenően a tizennyolcadik életévüket betöltötték, illetve nem állnak a cselekvőképességüket érintő gondnokság hatálya alatt.

Amennyiben a licitáló a jelen licitszabályzatban foglaltakkal nem ért egyet vagy a részvételei szándékot tanúsító adatokat nem tölti ki, a licitben nem jogosult részt venni. 

5. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatszolgáltatás az EU 2016/679 számú rendelete alapján (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontj) az érintett hozzájárulásán alapul.

A személyes adatok rendelkezésre bocsátása nem kötelező, azonban az adatszolgáltatás elmaradása, valamint – adott esetben – a hozzájárulás visszavonása azzal a következménnyel jár, hogy nem lehetséges a licitben történő (további) részvétel.

Kezelt személyes adatok köre kizárólagosan a licit folyamatának zökkenőmentes megvalósításához szükséges. Az EMLE által üzemeltetett erdelyivakiskola.org weboldal egyetlen esetben sem kér személyes adatokat kereskedelmi céllal, az adatokat semmilyen esetben sem adja tovább harmadik félnek, és a birtokában levő személyes adatokat a vonatkozó törvények szerint védi az EU Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltakkal összhangban.