“AMA NEMES HARCOT MEGHARCOLTAM….”

Katona Lajos gyászjelentő

 

“Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró…”  Pál Apostol Timóteushoz írott 2. levele, 4. rész.

KATONA LAJOS TANÁR ÚR ÉLTÉNEK 81. ÉVÉBEN HOSSZÚ, MÉLTÓSÁGGAL VISELT SZENVEDÉS UTÁN MEGPIHENT.
Nyolc éves korában baleset következtében elvesztette jobb kezét, 18 éves korára teljesen megvakult.
Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. Keserves 2 évet töltött a bukaresti ipariskolában. Bizonytalanság, és kínlódások árán sikerült engedélyt kapnia, hogy felvételizhessen a Kolozsvári Vakok Intézetébe, ahol elvégezte a középiskolát. Ezt követően sikeresen felvételizett a Babes-Bolyai Tudomány Egyetemre, ahol tanári diplomát szerzett.
35 évet tanított a Kolozsvári Vakok Intézetében.
Több könyvet írt és adott ki saját költségén, így szülőfalujáról is megírta emlékezéseit. Történelmi ígényű munkája a Kolozsvári Vakok Iskolájáról írott tanulmánykötete, amelyet több mint 4 éves kutatómunka előzött meg. Könyvet írt és jelentetett meg szobrairól, egyes munkái elkészülésének folyamatáról. De számos tanulmánya, véleménycikke jelent meg szakfolyóiratokban, nyomtatott sajtóban.
Rokkantan és vakon, küzdelemmel és harccal telt az élete, de az akadályok soha nem állták útját kreativitásának, tudásszomjának, alkotói munkásságának. A vak gyerekeknek szánt rajzkészülékén 30 évet dolgozott, 7 különböző variánsban készítette el, majd Magyarországon jogvédetté tette.
Több mint 30 szobrot faragott, melyek magas művészi értéket képviselnek. Tanított és oktatott, egyenes gerinccel, megalkuvás nélkül, becsülettel, szíve szerint. Holisztikus műveltsége példaértékű volt, kíváncsisága a tudomány, a kultúra és a napi valóság iránt élete utolsó percéig fönnmaradt.
48 évet élt házasságban.
Temetése 2022. 11. 05.-én lesz Sarmaságon, 14 órakor.
EMLÉKE LEGYEN ÁLDOTT!