1. REGULI DE LICITAȚIE

Scopul regulamentului este de a defini regulile de licitație pe site-ul erdelyivakiskiskola.org într-un mod cuprinzător, transparent și regulat, ajutând astfel participanții să utilizeze site-ul fără probleme și să desfășoare licitația într-un mod corect și de bună credință. În acest scop, EMLE, în calitate de proprietar al site-ului web erdelyivakiskola.org, pune la dispoziție regulile de licitație online.

Domeniul de aplicare precondiților al prezentelor norme acoperă activitatea de licitație și persoanele care doresc să participe la licitație și, în acest scop, să se înregistreze și să depună o ofertă valabilă pentru orice articol de licitație în zona de licitație de pe site-ul erdelyivakiskola.org.

Persoane cine licitează are datoria sa să se informeze cu privire la prevederile regulamentului de licitație înainte de a se înregistra și nu poate invoca nerespectarea acestui lucru pentru a contracta obligații sau a obține beneficii.

2. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI

Organizatorul licitației este Asociația Pentru Nevăzătorilor Maghiară Din Transilvania, care va folosi veniturile obținute în urma licitației exclusiv pentru întreținerea, dezvoltarea și funcționarea Centrului de Educație Maghiară pentru Nevăzători din Transilvania. Licitația va avea loc în zona de licitații de pe site-ul erdelyivakiskiskola.org.

3. SCURTĂ DESCRIERE A LICITAȚIEI

Licitația de pe site-ul web erdelyivakiskiskola.org administrată de EMLE este o licitație de caritate deschisă oricui, în conformitate cu condițiile descrise în secțiunea 4. Participarea este deschisă oricărei persoane fizice sau juridice care se înregistrează pe site și care depune o ofertă valabilă pentru cel puțin unul sau toate articolele licitației. Obiectele oferite la licitație vor fi proprietatea celui care va oferi cel mai mare preț valabil la sfârșitul licitației. Cu toate acestea, EMLE își rezervă dreptul de a determina câștigătorul oricărei oferte, indiferent de suma licitată.

Procesul de licitație:

Licitația se poate face pe site-ul web erdelyivakiskiskola.org, după înregistrare și logare pe site.

Fiecare articol de licitație are un preț de pornire stabilit, un increment de licitație stabilit care crește valoarea licitației și un preț de cumpărare imediat. Există o limită de timp disponibil, după care nu mai pot fi depuse oferte pentru un obiect, licitația se încheie și obiectul devine proprietatea celui care a depus cea mai mare ofertă.

4. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Participarea la licitație este voluntară dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții:

a) să se înregistreze și să depună o ofertă valabilă pentru orice articol de licitație,

(b) acceptă prezentele norme și regulamente; și

(c) la momentul licitației, furnizează informațiile strict necesare pentru a participa la licitație.

Pot participa la licitație persoanele fizice care, pe lângă îndeplinirea condițiilor de la literele (a)-(c) de mai sus, au împlinit vârsta de 18 ani.

În cazul în care ofertantul nu este de acord cu termenii prezentului regulament sau nu completează informațiile care indică intenția sa de a participa, nu are dreptul de a participa la licitație.

5. PROTECȚIA DATELOR

Furnizarea datelor se bazează pe consimțământul persoanei vizate, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor].

Furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie, însă, dacă nu se furnizează datele și, dacă este cazul, dacă se retrage consimțământul, participarea (ulterioară) la licitație nu va fi posibilă.

Domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal prelucrate este exclusiv necesar pentru buna desfășurare a procesului de licitație. Site-ul web erdelyivakiskola.org operat de EMLE nu solicită date cu caracter personal în scopuri comerciale, nu transmite datele către terți și protejează datele cu caracter personal aflate în posesia sa în conformitate cu legile aplicabile, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor al UE.